Podaci o projektu

IME KORISNIKA: Perković trade d.o.o.

NAZIV PROJEKTA: Uvođenje IKT rješenja u cilju povećanja kapaciteta

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projektom „Uvođenje IKT rješenja u cilju povećanja kapaciteta“ Korisnik je uložio značajna sredstva u poboljšanje tehnološke spremnosti i povećanje proizvodnih mogućnosti korištenjem novih tehnologija. Projekt se sastojao od nabave nove računalne opreme, novog softvera za CNC stroj te nadogradnju i kupnju novih licenci koje se koriste za izradu idejnih rješenja namještaja i pripremu proizvodnje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Svaki od elemenata ulaganja svojim mogućnostima nadilazi dosadašnju opremu Korisnika, što omogućuje smanjenje manipulacije proizvodom te značajno skraćuje vrijeme izrade i ukupni proizvodni proces. Novim se tehnologijama također povećava točnost i kvaliteta obrade materijala. Ostvarenje svrhe projekta jamči izradu tehnološki zahtjevnijih i složenijih proizvoda. Uspješnom provedbom projekta ponuda Korisnika proširila se na proizvode koje dosad nije mogao izrađivati ili je njihova izrada bila prekomplicirana odnosno neisplativa. Uz sve navedeno, Korisnik očekuje povećanje prihoda od prodaje, povećanje prihoda od izvoza te povećanje broja djelatnika.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 262.012,03 kuna

IZNOS POTPORE: 182.510,66 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE: 24. lipnja 2016. godine do 24. lipnja 2017. godine

KONTAKT OSOBA: Ante Perković, direktor